Druhí potrebujú poistenie, Vy potrebujete nás.

 • Naše služby

  Naše služby

  • ◢ poistenie FO – občanov
  • ◢ poistenie podnikateľov
  • ◢ hypotekárne a úverové poradenstvo
  • ◢ likvidácia poistných udalostí
  • ◢ kariéra

  Viac info

 • Naše výhody

  Naše výhody

  • ◢ team odborníkov 
  • ◢ poisťovací servis bezplatne
  • ◢ prehľad o poistnom trhu a ponukách
  • ◢ poistenie a poistný program na mieru
  • ◢ pravidelnú kontrolu aktuálnosti poistenia

Euro Insurance & Services s.r.o.

Spoločnosť Euro Insurance & Services s.r.o. pôsobí na trhu ako licencovaná spoločnosť Národnou bankou Slovenska (číslo licencie PAG 025944) v oblasti poisťovníctva podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sme zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým svojim klientom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva.

Kto je sprostredkovateľ v poisťovníctve?

 

Tvoríme medzičlánok medzi poisťovňami (poisťovateľmi) a klientmi (poistencom, poisteným). Našou úlohou je pomôcť klientovi lepšie sa orientovať v detailoch poistných zmlúv a poradiť mu vybrať pre neho optimálnu poistnú ochranu t.j. nájsť najvýhodnejšie poistenie. Zjednodušene povedané , ponúkame klientovi svoju úlohu sprostredkovateľa a konzultanta pri vybavovaní jeho požiadaviek z oblasti poistenia. Systematicky sa venujeme oblasti riadenia rizík (risk manažmentu), poisťovníctvu a poistným produktom, orientujeme sa v podnikaní svojich klientov a kombinujeme vedomosti zo všetkých oblastí v prospech klienta.

Čo znamená pre Vás spolupráca s nami?

 

Základom pre poskytovanie služieb spoločnosťou Euro Insurance & Services je komplexný pohľad na problematiku poistenia. Poistenie priemyselných a podnikateľských rizík ale aj súkromného majetku je oblasťou rozsiahlou a stále sa vyvíjajúcou a preto vyžaduje špecializáciu. Venujte sa i naďalej naplno svojej oblasti práce a podnikania a poistenie prenechajte špecialistom.

Spoluprácou s našou spoločnosťou získate:

 
 • odborne zdatných a kvalifikovaných spolupracovníkov a ich poisťovací servis bezplatne
 • prehľad o poistnom trhu a jeho ponukách
 • poistenie a poistný program na mieru
 • pravidelnú kontrolu aktuálnosti a výhodnosti Vášho poistenia
 • podporu a pomoc pri vzniku prípadných škôd, tzv. poistných udalostí
 • poradcu s garanciou vysokej úrovne komplexných poisťovacích služieb
 • čas, ktorý ušetríte na prípravu podkladov pre poisťovne a komunikáciu s nimi

Naši partneri

Sme zodpovedným a dôveryhodným partnerom všetkým svojim klientom, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, kvalita, flexibilita a individuálny prístup. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva.

 • Atradius Logo Resize Resize
 • IMG 0537
 • Unionlogo Resize
 • WUSTENROT Logo Resize
 • Allianz Resize
 • Colonnade Resize
 • Generali Resize
 • Komunalna Resize
 • Kooperativalogo Resize
 • Uniqa Resize

Logo Eis

Euro Insurance & Services s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
euroinsurance@euroinsurance.sk
infolinka: 0901 910091