Druhí potrebujú poistenie, Vy potrebujete nás.

Likvidácia poistných udalostí

Naša spoločnosť svojim klientom poskytuje komplexný servis v oblasti likvidácie poistných udalostí pri ktorom stavia najmä na skúsenosti pracovníkov, ktorí sa podieľajú na likvidácií poistných udalostí spôsobených škodami z celého spektra poistiteľných nebezpečenstiev (živelné nebezpečenstvá, zodpovednostné škody, škody na motorových vozidlách, …) 
V nadväznosti na tieto skúsenosti je naša spoločnosť schopná maximálne zefektívniť proces likvidácie poistných udalostí tak, aby klient nebol ukrátený na svojich právach a mal s vybavovaním škôd čo najmenej starostí. 

Pri likvidácií poistných udalostí zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

 • poskytovanie pomoci pri vyplňovaní hlásenia pre poisťovňu,
 • zabezpečenie obhliadky,
 • zabezpečenie dokumentov potrebných k likvidácií,
 • dohľad nad správnym spôsobom a hladkým priebehom výplaty poistného plnenia,
 • evidencia poistných udalostí,
 • archivácia dokumentov o poistných udalostiach,
 • vypracovanie škodového priebehu

Naši partneri

 • Atradius Logo Resize Resize
 • IMG 0537
 • Unionlogo Resize
 • WUSTENROT Logo Resize
 • Allianz Resize
 • Colonnade Resize
 • Generali Resize
 • Komunalna Resize
 • Kooperativalogo Resize
 • Uniqa Resize